รวมกฎหมายที่น่าสนใจและกฎหมายสารสนเทศ
Share
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มแผนงาน-ประเมินผล
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
กลุ่มระบาดวิทยา-ข่าวกรอง
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรค
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน สคร.10
สนง.ป้องกันควบคุมโรค
สนง.สาธารณสุข
สำนัก | กรม อื่น ๆ
วิทยุออนไลน์ สปข.3
สังคมออนไลน์เชียงใหม่
Loading Clock...
วันนี้
สถิติเว็บไซต์
นับตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒
make 3d text
พอใจเว็บไซต์ สคร.๑๐
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  
Using Webcam Connected Microscope to
Improve Diagnostic Accuary and Reduce
Malaria Treatment Delay
DDC REFORM
[ดูทั้งหมด]   
ตารางแสดงราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สคร.10 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชันสูตร) จำนวน 1 รายการ
สคร.10 สอบราคาซื้อรองเท้าบูท จำนวน 1360 ชุด (รายละเอียด)
สคร.10 จัดซื้อชุดตรวจ Human oxtgenase 1 จำนวน 12 ชุด (รายละเอียด)
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ กว่า 100 รายการ [รายละเอียดังนี้] หรือสอบถามที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไปโทร.053-140774-6 ต่อ 124-125 วันและเวลาราชการ
รายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ของพนักงานราชการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
สคร.10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภาคีเครือข่าย ตำแหน่งเลขที่ 2335 [รายละเอียดังนี้] หรือสอบถามที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร.053-140774-6 ต่อ 126-127-128 วันและเวลาราชการ
สคร.10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภาคีเครือข่าย ตำแหน่งเลขที่ 2391 [รายละเอียดังนี้] หรือสอบถามที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร.053-140774-6 ต่อ 126-127-128 วันและเวลาราชการ
สคร.10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส นิคมแม่ลาว เชียงราย ตำแหน่งเลขที่ 2371 [รายละเอียดังนี้] หรือสอบถามที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร.053-140774-6 ต่อ 126-127-128 วันและเวลาราชการ
สคร.10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส นิคมฝายแก้ว น่าน ตำแหน่งเลขที่ 2208 [รายละเอียดังนี้] หรือสอบถามที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร.053-140774-6 ต่อ 126-127-128 วันและเวลาราชการ
สคร.10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป [รายละเอียด] หรือสอบถามที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร.053-140774-6 ต่อ 126-127-128 วันและเวลาราชการ
เลื่อน scroll bar ชมภาพ-ข่าวกิจกรรม ทั้งหมดของปี 2555-2556
 
ค้นหาเฉพาะเว็บ dpc10.ddc.moph.go.th/
Click for DPC10 Chiangmai, Thailand Forecast
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Office of 10th. Disease Prevention & Control

447 Lamphun Rd. Watgeth sub-district, Muang, Chiangmai, THAILAND 50000.
Ph: 053-140774 Fax: 053-140773 Copyright© All Rights Reserved. 2012
Webmaster   ปรับแก้ไขล่าสุดเมื่อ :
Free counters www.Stats.in.th