รวมกฎหมายที่น่าสนใจและกฎหมายสารสนเทศ
Share
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มแผนงาน-ประเมินผล
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
กลุ่มระบาดวิทยา-ข่าวกรอง
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรค
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน สคร.10
สนง.ป้องกันควบคุมโรค
สนง.สาธารณสุข
สำนัก | กรม อื่น ๆ
วิทยุออนไลน์ สปข.3
สังคมออนไลน์เชียงใหม่
Loading Clock...
วันนี้
สถิติเว็บไซต์
นับตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒
make 3d text
พอใจเว็บไซต์ สคร.๑๐
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  
DDC REFORM
[ดูทั้งหมด]   
ตารางแสดงราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สคร.10 ขอแจ้ง ลักษณะของงาน จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โทร.053-140774-6 ต่อ 124-125 วันและเวลาราชการ
ร่าง TOR สารเคมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โทร.053-140774-6 ต่อ 124-125 วันและเวลาราชการ
ร่าง TOR ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 แม่ฮ่องสอนสอบถามเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โทร.053-140774-6 ต่อ 124-125 วันและเวลาราชการ
ร่าง TOR ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.3 เชียงราย สอบถามเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โทร.053-140774-6 ต่อ 124-125 วันและเวลาราชการ
สรุปรายงานการประชุมกรมควบคุมโรคครั้งที่ 7/2556
สรุปรายงานการประชุมกรมควบคุมโรคครั้งที่ 8/2556
สรุปรายงานการประชุมกรมควบคุมโรคครั้งที่ 9/2556
เลื่อน scroll bar ชมภาพ-ข่าวกิจกรรม ทั้งหมดของปี 2555-2556
 
ค้นหาเฉพาะเว็บ dpc10.ddc.moph.go.th/
Click for DPC10 Chiangmai, Thailand Forecast
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Office of 10th. Disease Prevention & Control

447 Lamphun Rd. Watgeth sub-district, Muang, Chiangmai, THAILAND 50000.
Ph: 053-140774 Fax: 053-140773 Copyright© All Rights Reserved. 2012
Webmaster   ปรับแก้ไขล่าสุดเมื่อ :
Free counters www.Stats.in.th