รวมกฎหมายที่น่าสนใจและกฎหมายสารสนเทศ
Share
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มแผนงาน-ประเมินผล
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มระบาดวิทยา-ข่าวกรอง
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
 
กรมควบคุมโรค
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน สคร.10
สนง.ป้องกันควบคุมโรค
สนง.สาธารณสุข
สำนัก | กรม อื่น ๆ
สังคมออนไลน์เชียงใหม่
Loading Clock...
วันนี้
สถิติเว็บไซต์
นับตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒
make 3d text
พอใจเว็บไซต์ สคร.๑๐
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ
สรุปรายงานการประชุมกรมควบคุมโรคขอดูรายละเอียดที่หน้าห้อง ผอก.
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2558
 
 
ค้นหาเฉพาะเว็บ dpc10.ddc.moph.go.th/
Click for DPC10 Chiangmai, Thailand Forecast
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Office of 10th. Disease Prevention & Control

447 Lamphun Rd. Watgeth sub-district, Muang, Chiangmai, THAILAND 50000.
Ph: 053-140774 Fax: 053-140773 Copyright© All Rights Reserved. 2012
Webmaster   ปรับแก้ไขล่าสุดเมื่อ :
Free counters