รวมกฎหมายที่น่าสนใจและกฎหมายสารสนเทศ
Share
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มแผนงาน-ประเมินผล
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
กลุ่มระบาดวิทยา-ข่าวกรอง
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรค
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน สคร.10
สนง.ป้องกันควบคุมโรค
สนง.สาธารณสุข
สำนัก | กรม อื่น ๆ
วิทยุออนไลน์ สปข.3
สังคมออนไลน์เชียงใหม่
Loading Clock...
วันนี้
สถิติเว็บไซต์
นับตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒
make 3d text
พอใจเว็บไซต์ สคร.๑๐
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  
สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ วันนี้
Using Webcam Connected Microscope to
Improve Diagnostic Accuary and Reduce
Malaria Treatment Delay
DDC REFORM
[ดูทั้งหมด]   
ตารางแสดงราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สคร.10 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชันสูตร) จำนวน 1 รายการ
สคร.10 สอบราคาซื้อรองเท้าบูท จำนวน 1360 ชุด (รายละเอียด)
สคร.10 จัดซื้อชุดตรวจ Human oxtgenase 1 จำนวน 12 ชุด (รายละเอียด)
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ หน่วยงานในสังกัด่ (ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 - 10.5)
ประาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาวิชาการ
สคร.10 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชันสูตร) ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้อ Mycobacterium tuberculosis (MTB) และ Non- tuberculoos Mycobacteria (NTM) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดสอบถาม 053-140774-6 ต่อ 124 , 125 วัน/เวลาราชการ
ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ หน่วยงานในสังกัด่ (ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 - 10.5) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการคัดเลือกสอบราคา ซื้อชุดตรวจ Human heme oxygenase 1 ประกาศเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดสอบถาม 053-140774-6 ต่อ 124 , 125 วัน/เวลาราชการ
ผลการประกวดราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2557 รายละเอียดสอบถาม 053-140774-6 ต่อ 124 , 125 วัน/เวลาราชการ
ผลการสอบราคาซื้อ รองเท้าบูทป้องกันโรค จำนวน 1360 ชุด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดสอบถาม 053-140774-6 ต่อ 124 , 125 วัน/เวลาราชการ
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1825/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555 [รายละเอียด] [pdf file size 19.8MB] หรือสอบถามที่ งานการเงินและบัญชี โทร.053-140774-6 ต่อ 129-136 วันและเวลาราชการ
เลื่อน scroll bar ชมภาพ-ข่าวกิจกรรม ทั้งหมดของปี 2555-2556
 
ค้นหาเฉพาะเว็บ dpc10.ddc.moph.go.th/
Click for DPC10 Chiangmai, Thailand Forecast
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Office of 10th. Disease Prevention & Control

447 Lamphun Rd. Watgeth sub-district, Muang, Chiangmai, THAILAND 50000.
Ph: 053-140774 Fax: 053-140773 Copyright© All Rights Reserved. 2012
Webmaster   ปรับแก้ไขล่าสุดเมื่อ :
Free counters www.Stats.in.th