เมนูหลัก
บริการความรู้สุขภาพ
ภาพกิจกรรมเครือข่าย
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
กลุ่มสื่อสาร ฯ สคร.๑๐
ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
สื่อโรคอุบัติใหม่
สื่อโรคนำโดยแมลง
สื่อโรคไม่ติดต่อ
สื่อควบคุมยาสูบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สคร. ๑๐ เชียงใหม่
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
ปิดหน้านี้
โรคตามนโยบาย
กรมควบคุมโรค
สื่อโรค AIDS
สื่อโรคไข้หวัดใหญ่
สื่อโรคไข้หวัดใหญ่
สื่อวัณโรค
สื่อโรคไข้เลือดออก
สื่อโรคอุจจาระร่วง
สื่อโรคเบาหวาน
สื่อความดันโลหิตสูง
สื่อรณรงค์เรื่องบุหรี่
สื่อรณรงค์บุหรี่
สื่อ ยูทูบ บุหรี่
สื่อรักกัน เลิกเหล้า
สื่อเรื่องเหล้า
สื่อภัยหนาว
สื่อหมอกควัน
สื่อน้ำท่วม
สื่อโรคฉี่หนู
   
วิทยุออนไลน์
สถานีวิทยุ mkradio โดยหนุ่ม มงคล
SARAVIN STATION
สถานีวิทยุ มก.เชียงใหม่
หนังสั้น"อำเภอเข้มแข็ง"
สคร.๑๐ ©
 สื่อสุขภาพเพื่อมวลชน
สปอตไข้เลือดออก 45 s. [2] [ดาวน์โหลด]

Alternative content

สปอตไข้เลือดออก [1] [ดาวน์โหลด]

Alternative content

คลิปวิดีโอ ขั้นตอนวิธีทำ "น้ำเกลือ"
สื่อเผยแพร่ โครงการนำร่อง โครงการ "รักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน"
สื่อ สุขศึกษา-ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค"
สปอต ๑ นาที "ภาษาคำเมือง ๑๐ เรื่องโรค"
เพลงงดเผา (กระแต) [ดาวน์โหลด]

Alternative content

ป้องกันหมอกควัน [ดาวน์โหลด]

Alternative content

หมอกควันกับสุขภาพ [ดาวน์โหลด]

Alternative content

เผาขี้หญ้ายะหยัง [ดาวน์โหลด]

Alternative content

สื่อเสียง.MP3 สำหรับ สถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสาย
เสียงรายการวิทยุ "ล้านนาม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค"
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz.
  รายการย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2554
  รายการย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2554
  รายการย้อนหลัง เดือน มกราคม 2554
  รายการย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2553
  รายการย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2553
สื่อเสียง สารคดีสั้นเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
  "รู้ทันโรค กับ สคร.๑๐" 12 ตอน
  "โรคที่เกิดในฤดูหนาว" (สปอต) 2 ตอน
  "วัณโรค" (สำนักวัณโรค) 9 ตอน
  "โรคไข้เลือดออก" (กำเมือง) 8 ตอน
  "ย.ยุงร้าย" (ไข้เลือดออก) 13 ตอน
  "ย.ยุงร้าย" (ไข้มาลาเรีย) 9 ตอน
  "สารคดีสั้นล้านนาม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค" ถาม-ตอบ ไข้หวัดนก 10 ตอน
  "สารคดีสั้นล้านนาม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค" มือปราบไข้เลือดออก 10 ตอน
  "สารคดีสั้นล้านนาม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค" โรคไหนมากับฝน 10 ตอน
  "สารคดีสั้นล้านนาม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค" สายด่วน โรคหน้าร้อน 10 ตอน
  "สารคดีสั้นล้านนาม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค" สายลับหน้าหนาว 10 ตอน
  "สารคดีสั้นล้านนาม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค" หมู่บ้านนี้ไม่มีโรค 10 ตอน
  "กิ๋นดิบ หูดับ" (สเตรปโต ซูอิส ค็อกคัส) 4 ตอน
  "เบาหวาน" 6 ตอน
สื่ออื่น ๆ และเพลง MP3
  เพลงโรคเอดส์
  เพลงเมาไม่ขับ
  เพลงไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
คลิปวิดีโอ
  หนังสั้น "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง" + วิดีโอเรื่องโรค
  ล้านนา ม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค ตอนที่ ๑ (โรคไข้หวัดสายพันธุ์ ๒๐๐๙)
  ล้านนา ม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค ตอนที่ ๒ (โรคไข้หวัดสายพันธุ์ ๒๐๐๙)
  ล้านนา ม่วนใจ๋ ห่างไกลโรค ตอนที่ ๓ (โรคไข้หวัดสายพันธุ์ ๒๐๐๙)
   
 

freelance seo
Webmaster : 053-140772,053-140774-6 ต่อ 298 แฟกซ์ : 053-140770 e-mail : wisuitj@gmail.com