Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกรองเตือนภัย

ยุงลาย....ร้ายกว่าเสือ ?

ยุงลาย....ร้ายกว่าเสือ ?

     ภูมิพัฒน์  ภูวธนานนท์

          ปีนี้ฝนมาเร็วกว่าที่เคย ตกเป็นช่วง ๆ มาตลอด เมื่อฝนตกโรคที่พบว่าเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากของวงการสาธารณสุขก็คือโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้คร่าชีวิตคนไทยไปไม่ใช่น้อยในแต่ละปี ในปีที่ผ่านมามีการระบาดใหญ่ในหลายจังหวัด ก่อนหน้านี้กลุ่มเสี่ยงจะเป็นเด็ก แต่ในปีหลังๆ มานี้กลุ่มผู้ใหญ่ก็ป่วยมากขึ้น ศัตรูคู่อาฆาตของเราคงไม่พ้นเจ้ายุงลายตัวร้ายนั่นเองที่เป็นพาหะนำโรคมาทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิต ในทุก ๆ ปีเมื่อฝนมาเยือน

          จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในจังหวัดภาคเหนือตอนบนย้อนหลัง ๕ ปี(๒๕๔๙-๒๕๕๓) พบว่า จำนวนผู้ป่วยเริ่มสูงขึ้นมากในเดือนพฤษภาคม จนสูงสุดในเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นฤดูฝนในปลายปี สำหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ จำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับค่ามัธยฐานตั้งแต่ต้นปี ดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้ คงมีการระบาดในหลาย ๆ พื้นที่ได้ จึงควรมีการเฝ้าระวังโรคที่ดี สอบสวนและควบคุมโรคอย่างฉับไว เพื่อมิให้การระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง

ข้อเสนอแนะในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑.กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (ที่สำคัญ : โอ่งน้ำ ถังน้ำในห้องน้ำ ที่รองขาตู้  แจกัน  กระถาง  ยางรถยนต์  กระป๋อง  กะลา)

          - ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด

          - ตรวจดูแจกัน และเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์

          - ใส่ปลาที่กินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ลงในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้

          - เก็บหรือทำลายภาชนะที่มีน้ำขังที่ไม่ใช้แล้ว

          - คว่ำภาชนะไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำขัง

          - ใส่เกลือ น้ำส้มสายชูหรือผงซักฟอกลงในน้ำจานรองตู้กับข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่

          - ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำลงในภาชนะ และควรเติมใหม่ทุก ๒-๓ เดือน

๒.ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด

          - ควรกรุหน้าต่าง ประตู และช่องลมด้วยมุ้งลวด ตรวจตราซ่อมแซมฝาบ้าน ฝ้าเพดาน อย่าให้มีร่อง ช่องโหว่หรือรอยแตก เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้ามาในบ้าน

          - เวลาเข้า-ออก ควรใช้ผ้าปัดประตูมุ้งลวดก่อน เพื่อไล่ยุงลายที่อาจเกาะอยู่ตามที่ต่าง ๆ

          - เก็บของในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เพราะยุงลายชอบไปหลบซ่อนตามมุมมืดของห้องและเครื่องเรือนต่าง ๆ ที่รก ๆ

          - เวลาหลับในตอนกลางวันควรกางมุ้งหรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวด เปิดพัดลมส่ายเบา ๆ ก็ช่วยไล่ยุงได้

          - พิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้าสวมใส่ ควรใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และใช้สีอ่อน ๆ

          - ใช้ยากันยุงที่มีวางขายอยู่ เช่น ยากันยุงชนิดขด ชนิดแผ่น ชนิดน้ำ ชนิดใช้ทาผิว ชนิดกระป๋อง เป็นต้น

๓.ใช้สารเคมีโดยการพ่นละอองฝอยหรือพ่นหมอกควัน

          - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรผ่านการอบรม สามารถใช้เครื่องอย่างถูกต้อง

๔.บูรณาการโดยการร่วมมือของทุกฝ่าย

          - ภาคครัวเรือนต้องป้องกันโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และการป้องกันส่วนบุคคล

          - ภาคชุมชนต้องมีการรณรงค์ให้มีการกำจัดแหล่งลูกน้ำ

          - จัดโปรแกรมสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อกำจัดลูกน้ำ

                                                                                   

© 2009 Office of Disease Prevention & Control, 10 Chiang Mai