หนังสือเวียนเดือน กรกฎาคม 2557

 
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
รายละเอียด
วันที่ประกาศ
เจ้าของเรื่อง
สธ0401.1/ว 374 ลว. 17 ก.ค. 57 สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2557
18-7-57
ธุรการ
ชม0017.3/ว 22915 ลว. 9 ก.ค. 57 กรมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานดีเด่น
16-7-57
ธุรการ
สธ0402.1/ว 355 ลว. 8 ก.ค. 57 กรมควบคุมโรค ขอส่งสำเนาหนังสือ
16-7-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 355 ลว. 8 ก.ค. 57 กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
16-7-57
ธุรการ
สธ0401.1/ว 365 ลว. 15 ก.ค. 57 กรมควบคุมโรค ขอส่งสำเนาหนังสือ
16-7-57
ธุรการ
สธ0401.1/ว 364 ลว. 15 ก.ค. 57 กรมควบคุมโรค ขอส่งสำเนาหนังสือ
16-7-57
ธุรการ
สธ0402.1/ว 351 ลว. 3 ก.ค. 57 กรมควบคุมโรค ขอส่งสำเนาหนังสือ
16-7-57
ธุรการ
ชม0017.3/ว 22901 ลว. 9 ก.ค. 57 แจ้งเปลี่ยนชื่อ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่
16-7-57
ธุรการ
         


DPC10© - 2008, All Rights Reserved
10th. Disease Prevention & Control Office.