1) หลักการคูณ เมื่อคูณแต่ละจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม
นั่นคือ

2) หลักการหาร เมื่อหารแต่ละจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม
นั่นคือ
 

            ตัวอย่าง จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 4 : 5 มาอีก 3 อัตราส่วน โดยใช้หลักการคูณ
              วิธีทำ
                     
               ดังนั้น อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 4 : 5 คือ 8 : 10, 12 : 15 และ 16 : 20
             ตัวอย่าง จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน มาอีก 2 อัตราส่วน
                 วิธีทำ
                           
              ดังนั้น อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน
BACK   NEXT