อัตราส่วนต่อเนื่อง (อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน)

                        ในสถานการณ์จริงที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เรามักจะพบความสัมพันธ์ของจำนวน หลาย ๆ จำนวน เช่น ขนมผิงบ้านคุณยาย ใช้ส่วนผสมดังนี้

แป้งข้าวเจ้า 3 ถ้วยตวง

น้ำกะทิเข้มข้น 1 ถ้วยตวง

น้ำตาลมะพร้าว ถ้วยตวง

      นั่นคือ อัตราส่วนของจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อน้ำกะทิ เป็น 3 : 1 หรือ 6 : 2
                อัตราส่วนของจำนวนน้ำกะทิต่อน้ำตาลมะพร้าว เป็น : หรือ 2 : 1
           อัตราส่วนของจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อน้ำมะพร้าว เป็น    หรือ 6 : 1 หรือเขียนในรูปอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวนดังนี้
           อัตราส่วนของจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อน้ำกะทิ ต่อน้ำตาลมะพร้าว เป็น        หรือ 6 : 2 : 1

             เมื่อมีอัตราส่วนสองอัตราส่วนใด ๆ ที่แสดงการเปรียบเทียบของปริมาณของสิ่งสามสิ่งเป็นคู่ ๆ เราสามารถ
เขียนอัตราส่วนของจำนวนทั้งสามจำนวนจากอัตราส่วนเหล่านั้นด้วย การทำปริมาณของสิ่งที่เป็นตัวร่วมในสองอัตราส่วน
ให้เป็นปริมารณที่เท่ากัน โดยใช้หลักการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน เช่น                   
                   นมถั่วเหลือง มีส่วนผสมของน้ำนมถั่วเหลือง น้ำตาล และน้ำมันพืชดังนี้
                   อัตราส่วนของน้ำนมถั่วเหลืองต่อน้ำตาล เท่ากับ 90 : 8
                   อัตราส่วนของน้ำตาลต่อน้ำมันพืช เท่ากับ 8 : 2
        ดังนั้น อัตราส่วนของน้ำนมถั่วเหลืองต่อน้ำตาล ต่อน้ำมันพืช เท่ากับ 90 : 8 : 2

 
BACK   NEXT