การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมดี ๆ ที่น่าสนใจ ดาวน์โหลดฟอนท์ราชการ
FileZilla 3.5.5.1 for Windows
Skype 5.1.0.104 for Windows
Reg. Num Thai เปลี่ยนอักษรเป็นเลขไทย
Normal.dot Ms Word 2003
Normal.dotm Ms Word 2007
ตัวอย่างฟอนท์ราชการ ๑๓ แบบ วิธีแปลงเลขอารบิคเป็นเลขไทย
Internet Explorer 9.0 [Windows 7]
WinRAR 4.0
Font แบบข้างล่างนี้พิมพ์เอกสารราชการ
จะเป็นตัวเลขไทยทั้งหมดครับ
โปรแกรมคำนวณภาษี ปีภาษี ๒๕๕๓ [.exe] ฟอนท์ราชการ TH SarabunTT๙
โปรแกรมคำนวณภาษี ปีภาษี ๒๕๕๓ [.rar] ฟอนท์ราชการ TH NiramitTT๙
XMind 3.2.1 [Mind manager] for windows
Avant Browser 2010 built 130
Reg.key สำหรับทำให้คลิกปุ่มขวาของเม้าส์
เพิ่มคำสั่ง Copy to...  กับ  Move to... ครับ
ตราสัญลักษณ์ (LOGO) แผนที่ ๘ จังหวัด
   
เกร็ดความรู้ไอที

ตอน เปลี่ยนเลขอารบิค เป็นเลขไทยได้ในพริบตา
      หลังจากที่มีการกำหนดให้ใช้ฟอนท์แห่งชาติในการพิมพ์หนังสือราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ก็เริ่มดำเนินการปฏิบัติตามเรียบร้อยแล้ว โดยเราจะใช้ตัวอักษร TH_SarabunPSK ในการพิมพ์กัน นั้นก็มิใช่ปัญหาของการพิมพ์หนังสือราชการแค่เปลี่ยนแบบตัวอักษรก็จบแล้ว แต่ปัญหาก็คือ การต้องพิมพ์ตัวเลขเป็นตัวเลขไทยนี้สิ มันไม่ค่อยชิน พิมพ์ผิด ๆ ถูก ๆ เสียเวลามาก อีกทั้งเอกสารเก่าที่เราเคยพิมพ์และใช้มาตลอด ก็เป็นเลขอารบิค ต้องมานั่งแก้ไขทีละตัว เสียเวลามาก แต่ต่อไปนี้ก็จะไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป
      เนื่องจากมีวิธีการทำให้เราสามารถเปลี่ยนตัวเลขอารบิคให้เป็นเลขไทยได้ในพริบตา ด้วยการกด Ctrl+Alt+g
แต่ไม่ได้หมายความว่า ปัจจุบันทุกเครื่องจะทำได้เลย ต้องออกแรกกันนิดหน่อย เริ่มเลยแล้วกัน
โหลดไฟล์ Normal สำหรับผู้ใช้ Microsoft Word 2003 โหลดไฟล์ Normal.zip ในหน้าเว็บของ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ แตกออกมาจะได้ Normal.dot
(ซึ่งเป็นไฟล์แม่แบบการใช้งาน Microsoft Word 2003) แล้วนำไฟล์นี้ไปแทนที่ไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง โดยต้องสำรองไฟล์เก่าไว้ก่อน (อาจจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เดิม) ซึ่งโดยปกติไฟล์ Normal.dot จะอยู่ใน path ที่เก็บไว้แต่ละเครื่อง ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าใช้ Windows อะไร
สำหรับผู้ใช้ Microsoft Word ๒๐๐๗ โหลดไฟล์ Normal2007.zip ในหน้าเว็บของ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ แตกออกจะได้ Normal.dotm (ซึ่งเป็นไฟล์แม่แบบการใช้งาน Microsoft Word ๒๐๐7) แล้วนำไฟล์นี้ไปแทนที่ไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง โดยต้องสำรองไฟล์เก่าไว้ก่อน (อาจจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เดิม) ซึ่งโดยปกติไฟล์ Normal.dotm จะอยู่ใน path ที่เก็บไว้แต่ละเครื่อง ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ว่าใช้ Windows อะไร ตามหาที่อยู่ของ Normal.dot สำหรับ windows XP
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates หรือ
C:\Documents and Setting\username\Application data\Microsoft\Templates
C:\Documents and Setting\All Users\Application data\Microsoft\Templates
สำหรับ Windows 7
C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates
หากไม่พบ Folder หรือ File ที่กล่าวมา แสดงว่ามีการซ่อน Hidden File ให้ไปกำหนดให้แสดง Show File ก่อน โดยการไปที่ Windows Explore เลือก เมนู Tool -> Folder Option เลือกไปที่ Tap View
จากนั้นให้ไปคลิกที่ Show Hidden File Folder and Driver

วีธีการใช้งาน

      ถ้าต้องการจะแก้ไขเอกสารเก่า ให้เปิดเอกสารที่ต้องการจะเปลี่ยนตัวเลข แล้วกดปุ่ม Ctrl+Alt + g พร้อมกัน ตัวเลขในเอกสารทั้งหมด ก็จะถูกแก้ไขเป็นตัวเลขไทยทันที จากนั้นให้กดบันทึก ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารใหม่ เมื่อเปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาใหม่แล้ว ให้พิมพ์งานตามปกติ และสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขจากทางด้านขวาได้ตามปกติ ตัวเลขที่ปรากฏจะเป็นเลขอารบิค ไม่ต้องตกใจให้พิมพ์ไปจนจบ เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการจะเปลี่ยนตัวเลข จากเลขอารบิคเป็นเลขไทย ก็กดปุ่ม Ctrl+Alt + g พร้อมกัน ตัวเลขในเอกสารทั้งหมดถูกแก้ไขเป็นตัวเลขไทยทันที จากนั้นให้กดบันทึก
หมายเหตุ : ในการส่งไฟล์ให้กับผู้อื่น การใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK เครื่องของผู้รับจะต้องติดตั้งตัวอักษร TH SarabunPSK ด้วย มิเช่นนั้น ตัวอักษรทางด้านผู้รับ จะปรากฏเป็นแบบตัวอักษรอื่น (ส่วนตัวเลขไม่มีผลกระทบใด ๆ )
Normal.dot เป็นไฟล์แม่แบบ ของ Microsoft Word 2003 เพราะฉะนั้น จะมีผลเฉพาะ การใช้การ Microsoft Word 2003 เท่านั้น
Normal.dotm เป็นไฟล์แม่แบบ ของ Microsoft Word ๒๐๐๗ เพราะฉะนั้น จะมีผลเฉพาะ การใช้การ Microsoft Word ๒๐๐๗ เท่านั้น

ตัวอย่าง
การแก้ไขเอกสารเก่า เปิดไฟล์เอกสารเก่า ขึ้นมา ให้สังเกตว่า ตัวเลขที่ปรากฏเป็นตัวเลข อารบิคทั้งหมด ให้ดำเนินการเปลี่ยนฟอนท์ให้ตรงตามที่กำหนด คือ TH SarabunPSK จากนั้น ให้ กด Ctrl+Alt+g จะเปลี่ยนตัวเลขจากอารบิคเป็นตัวเลขไทยทันที แล้วทำการบันทึกข้อมูล

ให้ดำเนินการเปลี่ยนฟอนท์ให้ตรงตามที่กำหนด คือ TH SarabunPSK จากนั้น ให้กด Ctrl+Alt+g จะเปลี่ยนตัวเลขจากอารบิคเป็นตัวเลขไทยทันที แล้วทำการบันทึกข้อมูล และ หากจะพิมพ์เอกสารใหม่ ให้พิมพ์ด้วยตัวเลขอารบิคก่อน เมื่อเสร็จแล้ว ให้ กด Ctrl+Alt+g
เท่านี้ ก็สามารถเปลี่ยนตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทยได้อย่างสบาย